Nebūk be ryšio - RRT pristato vaikų apsaugos internete gaires paslaugų teikėjams
Turite klausimų ar pastebėjimų? Susisiekite! ?
Pagrindinis Aktualijų archyvas RRT pristato vaikų apsaugos internete gaires paslaugų teikėjams

RRT pristato vaikų apsaugos internete gaires paslaugų teikėjams


2022-05-24

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) pristato Vaikų apsaugos internete gaires, skirtas  elektroninės informacijos prieglobos paslaugų teikėjams ir kitoms suinteresuotoms grupėms. Išsamiose gairėse, kurias parengė Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga (ITU) kartu su specialiai suburta darbo grupe, pateiktos gerosios praktikos rekomendacijos sprendžiant vaikams kylančios rizikos skaitmeniniame pasaulyje klausimus bei kaip elgtis, siekiant vaikams sukurti saugią aplinką internete. Gairėse gausu patarimų, kaip interneto paslaugų teikėjai gali padėti užtikrinti vaikų saugumą naudojant informacijos ir ryšių technologijų (IRT) priemones, internetą ar bet kokį įrenginį, įskaitant mobiliuosius telefonus, žaidimų konsoles, prie interneto prijungiamus žaislus, laikrodžius, daiktų internetą ir dirbtiniu intelektu pagrįstas sistemas.

Vaikų apsaugos internete gairėse pateikta:

RRT kviečia Lietuvos elektroninės informacijos prieglobos paslaugų teikėjus ir visas suinteresuotas grupes susipažinti su šiomis gairėmis, taikyti jas praktikoje ir imtis aktyvių žingsnių, kad vaikai interneto erdvėje būtų saugūs, galėtų būti joje aktyvūs ir atrastų technologijų naudą.

 

Nebūk be ryšio Nebūk be ryšio
Aktualijų archyvas

KITOS AKTUALIJOS

RRT skelbia elektroninių ryšių rinkos 2022 m. II ketvirčio duomenis. RRT duomenimis, bendrosios elektroninių ryšių sektoriaus pajamos pirmą kartą viršijo 200 mln. ir 2022 m. II ketvirtį siekė 202,3 mln. Eur. Per ketvirtį šios pajamos išaugo 4,1 proc. Didžiausią dalį bendrųjų elektroninių ryšių pajamų sudarė pajamos, gautos ...

Plačiau

RRT taryba patvirtino antrojo šiais metais vykdomo aukciono dėl 5G, t. y. aukciono dėl 713–733 MHz ir 768–788 MHz radijo dažnių juostų, naudojimo laimėtojus. Jais pripažinti: „Telia Lietuva“, AB,  pasiūliusi 23 mln. Eur už 2×10 MHz radijo dažnių bloką,  UAB „Bitė Lietuva“, pasiūliusi 3 mln. Eur už 2×5 MHz radijo d ...

Plačiau

Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) taryba patvirtino vieno iš dviejų šiais metais vykdomų aukcionų dėl 5G, t.y. aukciono dėl 3400‒3700 MHz radijo dažnių juostos naudojimo laimėtojus. Jais pripažinti: „Telia Lietuva“, AB  ̶  pasiūliusi 7 mln. Eur už 3500 ̶ 3600 MHz radijo dažnių bloką.  UAB „Bitė Lietuva“  ̶  ...

Plačiau

APIE PROJEKTĄ

Svetainės www.nebūkberyšio.lt paskirtis – suteikti patogią prieigą prie Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) administruojamų informacinių išteklių apie įvairias Lietuvoje teikiamas elektroninių ryšių paslaugas, jų kokybę, plėtrą ir saugumą.