Nebūk be ryšio - RRT SKELBIA ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ RINKOS 2021 M. III KETVIRČIO DUOMENIS
Turite klausimų ar pastebėjimų? Susisiekite! ?
Pagrindinis Aktualijų archyvas RRT SKELBIA ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ RINKOS 2021 M. III KETVIRČIO DUOMENIS

RRT SKELBIA ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ RINKOS 2021 M. III KETVIRČIO DUOMENIS


2021-12-22

RRT skelbia elektroninių ryšių rinkos 2021 m. III ketvirčio duomenis. RRT duomenimis, bendrosios elektroninių ryšių sektoriaus pajamos 2021 m. III ketvirtį siekė 193,1 mln. Eur ir, palyginti su 2021 m. II ketvirčiu,  išaugo 1,6 proc., o su 2020 m. III ketvirčiu – 4,5 proc. Didžiausią įtaką bendrųjų elektroninių ryšių sektoriaus pajamų augimui turėjo pajamos, gautos už interneto prieigos, naudojant mobiliojo ryšio technologijas, paslaugas. 2021 m. III ketvirtį šios pajamos siekė 73,8 mln. Eur ir sudarė didžiausią dalį – 38,2 proc. visų elektroninių ryšių rinkos pajamų. Palyginti su 2021 m. II ketvirčiu, šios pajamos padidėjo 7,9 proc., o per metus išaugo 19,7 proc.

Palyginti su 2020 m. III ketvirčio duomenimis, per metus bendras per ketvirtį sunaudotų duomenų kiekis mobiliuoju ryšiu išaugo 30,1 proc. ir siekė 232 162 TB, naudojant LTE technologijas – 34,2 proc. ir siekė 227 370 TB.

2021 m. III ketvirtį, palyginti su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu, vieno paslaugų gavėjo, naudojančio mobiliojo ryšio technologijas, vidutinis per mėnesį sunaudotų duomenų kiekis išaugo 21,3 proc. ir siekė 23,1 GB.

Siekdami užtikrinti mobiliojo ryšio technologijomis teikiamų paslaugų kokybę mobiliojo ryšio operatoriai įrengia vis daugiau bazinių stočių. 2021 m. III ketvirčio pabaigoje registruotų LTE bazinių stočių skaičius siekė 11,5 tūkst. Palyginti su 2020 m. III ketvirčio duomenimis, tokių stočių padaugėjo 10,6 proc.

2021 m. III ketvirčio pabaigoje 77,4 proc. (617,1 tūkst.) paslaugų gavėjų naudojosi šviesolaidinio interneto paslauga. Besitęsianti šviesolaidinių linijų plėtra lemia vis didesnės spartos fiksuotojo interneto paslaugų populiarumą: 2021 m. III ketvirčio pabaigoje 54,8 proc. fiksuotojo interneto paslaugų gavėjų (iš bendro interneto paslaugų gavėjų skaičiaus) naudojosi 100 Mb/s ir didesnės spartos paslaugomis, o 83,6 proc. – 30 Mb/s ir didesnės spartos interneto paslaugomis. Prieš metus šie skaičiai buvo atitinkamai 48,4 ir 81,0 proc. 2021 m. III ketvirčio pabaigoje 95,7 proc. visų 100 Mb/s ir didesnės spartos fiksuoto interneto paslaugų gavėjų naudojosi  šviesolaidiniu internetu.

2021 m. III ketvirčio apžvalga apie elektroninių ryšių sektorių parengta pagal elektroninių ryšių operatorių ir paslaugų teikėjų RRT pateiktus duomenis apie 2021 m. trečiąjį ketvirtį vykdytą elektroninių ryšių veiklą.

Visa apžvalga apie 2021 m. trečiojo ketvirčio elektroninių ryšių sektorių yra paskelbta RRT tinklalapyje https://www.rrt.lt/d/elektroniniu-rysiu-ketvirtine-ataskaita-14/.

 

Nebūk be ryšio Nebūk be ryšio
Aktualijų archyvas

KITOS AKTUALIJOS

RRT skelbia elektroninių ryšių rinkos 2022 m. II ketvirčio duomenis. RRT duomenimis, bendrosios elektroninių ryšių sektoriaus pajamos pirmą kartą viršijo 200 mln. ir 2022 m. II ketvirtį siekė 202,3 mln. Eur. Per ketvirtį šios pajamos išaugo 4,1 proc. Didžiausią dalį bendrųjų elektroninių ryšių pajamų sudarė pajamos, gautos ...

Plačiau

RRT taryba patvirtino antrojo šiais metais vykdomo aukciono dėl 5G, t. y. aukciono dėl 713–733 MHz ir 768–788 MHz radijo dažnių juostų, naudojimo laimėtojus. Jais pripažinti: „Telia Lietuva“, AB,  pasiūliusi 23 mln. Eur už 2×10 MHz radijo dažnių bloką,  UAB „Bitė Lietuva“, pasiūliusi 3 mln. Eur už 2×5 MHz radijo d ...

Plačiau

Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) taryba patvirtino vieno iš dviejų šiais metais vykdomų aukcionų dėl 5G, t.y. aukciono dėl 3400‒3700 MHz radijo dažnių juostos naudojimo laimėtojus. Jais pripažinti: „Telia Lietuva“, AB  ̶  pasiūliusi 7 mln. Eur už 3500 ̶ 3600 MHz radijo dažnių bloką.  UAB „Bitė Lietuva“  ̶  ...

Plačiau

APIE PROJEKTĄ

Svetainės www.nebūkberyšio.lt paskirtis – suteikti patogią prieigą prie Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) administruojamų informacinių išteklių apie įvairias Lietuvoje teikiamas elektroninių ryšių paslaugas, jų kokybę, plėtrą ir saugumą.