Nebūk be ryšio - RRT SKELBIA ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ RINKOS 2021 M. III KETVIRČIO DUOMENIS
Turite klausimų ar pastebėjimų? Susisiekite! ?
Pagrindinis Aktualijų archyvas RRT SKELBIA ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ RINKOS 2021 M. III KETVIRČIO DUOMENIS

RRT SKELBIA ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ RINKOS 2021 M. III KETVIRČIO DUOMENIS


2021-12-22

RRT skelbia elektroninių ryšių rinkos 2021 m. III ketvirčio duomenis. RRT duomenimis, bendrosios elektroninių ryšių sektoriaus pajamos 2021 m. III ketvirtį siekė 193,1 mln. Eur ir, palyginti su 2021 m. II ketvirčiu,  išaugo 1,6 proc., o su 2020 m. III ketvirčiu – 4,5 proc. Didžiausią įtaką bendrųjų elektroninių ryšių sektoriaus pajamų augimui turėjo pajamos, gautos už interneto prieigos, naudojant mobiliojo ryšio technologijas, paslaugas. 2021 m. III ketvirtį šios pajamos siekė 73,8 mln. Eur ir sudarė didžiausią dalį – 38,2 proc. visų elektroninių ryšių rinkos pajamų. Palyginti su 2021 m. II ketvirčiu, šios pajamos padidėjo 7,9 proc., o per metus išaugo 19,7 proc.

Palyginti su 2020 m. III ketvirčio duomenimis, per metus bendras per ketvirtį sunaudotų duomenų kiekis mobiliuoju ryšiu išaugo 30,1 proc. ir siekė 232 162 TB, naudojant LTE technologijas – 34,2 proc. ir siekė 227 370 TB.

2021 m. III ketvirtį, palyginti su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu, vieno paslaugų gavėjo, naudojančio mobiliojo ryšio technologijas, vidutinis per mėnesį sunaudotų duomenų kiekis išaugo 21,3 proc. ir siekė 23,1 GB.

Siekdami užtikrinti mobiliojo ryšio technologijomis teikiamų paslaugų kokybę mobiliojo ryšio operatoriai įrengia vis daugiau bazinių stočių. 2021 m. III ketvirčio pabaigoje registruotų LTE bazinių stočių skaičius siekė 11,5 tūkst. Palyginti su 2020 m. III ketvirčio duomenimis, tokių stočių padaugėjo 10,6 proc.

2021 m. III ketvirčio pabaigoje 77,4 proc. (617,1 tūkst.) paslaugų gavėjų naudojosi šviesolaidinio interneto paslauga. Besitęsianti šviesolaidinių linijų plėtra lemia vis didesnės spartos fiksuotojo interneto paslaugų populiarumą: 2021 m. III ketvirčio pabaigoje 54,8 proc. fiksuotojo interneto paslaugų gavėjų (iš bendro interneto paslaugų gavėjų skaičiaus) naudojosi 100 Mb/s ir didesnės spartos paslaugomis, o 83,6 proc. – 30 Mb/s ir didesnės spartos interneto paslaugomis. Prieš metus šie skaičiai buvo atitinkamai 48,4 ir 81,0 proc. 2021 m. III ketvirčio pabaigoje 95,7 proc. visų 100 Mb/s ir didesnės spartos fiksuoto interneto paslaugų gavėjų naudojosi  šviesolaidiniu internetu.

2021 m. III ketvirčio apžvalga apie elektroninių ryšių sektorių parengta pagal elektroninių ryšių operatorių ir paslaugų teikėjų RRT pateiktus duomenis apie 2021 m. trečiąjį ketvirtį vykdytą elektroninių ryšių veiklą.

Visa apžvalga apie 2021 m. trečiojo ketvirčio elektroninių ryšių sektorių yra paskelbta RRT tinklalapyje https://www.rrt.lt/d/elektroniniu-rysiu-ketvirtine-ataskaita-14/.

 

Nebūk be ryšio Nebūk be ryšio
Aktualijų archyvas

KITOS AKTUALIJOS

Per 2022 m. I ketvirtį Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) interneto karštąja linija „Švarus internetas“ gavo 330 pranešimų apie draudžiamą skleisti[1] ir neigiamą poveikį nepilnamečiams darantį turinį internete. Palyginti su 2021 m. IV ketv. (gauti 323 pranešimai), pranešimų skaičius padidėjo 2 proc. RRT s ...

Plačiau

RRT skelbia elektroninių ryšių rinkos 2021 m. III ketvirčio duomenis. RRT duomenimis, bendrosios elektroninių ryšių sektoriaus pajamos 2021 m. III ketvirtį siekė 193,1 mln. Eur ir, palyginti su 2021 m. II ketvirčiu,  išaugo 1,6 proc., o su 2020 m. III ketvirčiu – 4,5 proc. Didžiausią įtaką bendrųjų elektroninių ryšių sektoriaus p ...

Plačiau

2021 m. gruodžio 3 d. JAV kosminių technologijų kompanija „SpaceX“ pradėjo teikti palydovinio interneto „Starlink“ paslaugas Lietuvoje. Šiame procese aktyviai dalyvavo RRT Radijo ryšio departamento komanda, kuri, atlikusi elektromagnetinio suderinamumo įvertinimą ir tarptautinio koordinavimo procedūras, išdavė „SpaceX“ padaliniui ...

Plačiau

APIE PROJEKTĄ

Svetainės www.nebūkberyšio.lt paskirtis – suteikti patogią prieigą prie Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) administruojamų informacinių išteklių apie įvairias Lietuvoje teikiamas elektroninių ryšių paslaugas, jų kokybę, plėtrą ir saugumą.