Nebūk be ryšio -
Turite klausimų ar pastebėjimų? Susisiekite! ?
Pagrindinis Aktualijų archyvas


2020-02-11

2020 m. vasario 11 d. Šiandien, visame pasaulyje minint Saugesnio interneto dieną, Lietuvos elektroninės informacijos prieglobos paslaugų teikėjai jungiasi prie Memorandumo dėl švarios interneto aplinkos ir tokiu būdu išreiškia neteisėtos ir žalingos nepilnamečiams informacijos netoleravimą savo serveriuose. Šia Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) iniciatyva paslaugų teikėjai skatinami laikytis atsakingumo bei operatyvumo šalinant draudžiamą turinį principų.

„Praėjusiais 2019 m. iš Lietuvos interneto naudotojų sulaukėme beveik tūkstančio pranešimų apie neteisėtą ar žalingą turinį, kurio dalis buvo skelbiama Lietuvos serveriuose. Lietuvos Respublikos įstatymai numato prievolę paslaugų teikėjams per RRT nustatytą terminą pašalinti jų serveriuose saugomą neteisėtą ir žalingą nepilnamečiams informaciją, ̶ sako RRT direktoriaus pavaduotoja Ieva Žilionienė ir pabrėžia: ̶ Todėl labai svarbu, kad toks turinys, kaip seksualinis vaikų išnaudojimas, smurtas, patyčios, pornografija, būtų kuo operatyviau pašalintas ar perduotas atitinkamoms organizacijoms tolesniam tyrimui. Paslaugų teikėjai, kurių serveriuose tokią informaciją gali skleisti jų paslaugomis besinaudojantys asmenys, supranta šią problemą ir pasisako už saugią ir švarią aplinką internete bei jungiasi prie mūsų inicijuoto memorandumo“.

Memorandumu sutariama dėl efektyvesnių informavimo procedūrų, kai RRT informuoja paslaugų teikėją, kad jo tarnybinėse stotyse skelbiama draudžiama skleisti informacija (angl. „notice and take down“), taip pat dėl veiksmų, skatinančių informacijos teikėjus neskleisti draudžiamos informacijos, dalinimosi gerąja patirtimi ir žiniomis, karštosios linijos „Švarus internetas“ https://www.svarusinternetas.lt viešinimo.

Šiuo metu prie Memorandumo dėl švarios interneto aplinkos jau prisijungė UAB „BTT group“, UAB „Hostinger“, UAB „Baltnetos komunikacijos“, UAB „Cherry servers“, UAB „Blue Bridge“, LITNET KTU Techninis centras, UAB ,,Interneto vizija“. RRT kviečia ir kitus Lietuvos elektroninės informacijos prieglobos paslaugų teikėjus jungtis prie šios iniciatyvos ir kurti bendradarbiavimo aplinką operatyviai šalinant neteisėtą turinį bei skatinti savo paslaugų naudotojus būti atsakingus ir internete neskelbti draudžiamos informacijos. Prisijungti prie šio memorandumo galima pateikus laisvos formos pranešimą RRT.

Lietuvoje neteisėta ir žalinga nepilnamečiams informacija internete laikoma:

  • vaikų seksualinio išnaudojimo medžiaga;
  • smurtas ar patyčios prieš asmenis;
  • pornografija;
  • rasinės ir tautinės nesantaikos kurstymas;
  • narkotinių medžiagų platinimas;
  • neleistinas asmeninės informacijos skelbimas.

2019 m. RRT interneto karštąja linija „Švarus internetas“ gavo 998 interneto naudotojų pranešimus apie neteisėtą ar žalingą turinį. Interneto vartotojai apie neteisėtą ar neigiamą poveikį nepilnamečiams darantį turinį, aptiktą internete, skatinami pranešti svetainėje https://svarusinternetas.lt/. Pranešimus galima teikti ir anonimiškai. Kaip pranešti apie pastebėtą neteisėtą ar žalingą turinį internete bei kokia tolesnė gautų pranešimų tyrimo eiga, pamatysite šiame vaizdo klipe https://www.youtube.com/watch?v=TXRBMU4sfOk.

Apie interneto karštąją liniją „Švarus internetas“

RRT interneto karštosios linijos veikla Lietuvoje vykdoma nuo 2007 m. pagal Europos Komisijos finansuojamą „Saugesnio interneto“ projektą. Projekto „Saugesnis internetas“ konsorciumo partneriai – Nacionalinė švietimo agentūra, RRT, asociacija „Langas į ateitį“ ir VšĮ „Vaikų linija“. Konsorciumas kartu su viešojo ir privačiojo sektoriaus partneriais įgyvendina įvairias visuomenės skatinimo atsakingai elgtis internete iniciatyvas ir vykdo neteisėto bei žalingo turinio elektroninėje erdvėje prevenciją. Šiuo metu 43 pasaulio šalyse veikia 47 interneto karštosios linijos, kurias jungia tarptautinė INHOPE asociacija. RRT interneto karštoji linija yra INHOPE narė nuo 2008 m.

Nebūk be ryšio Nebūk be ryšio
Aktualijų archyvas

KITOS AKTUALIJOS

RRT skelbia elektroninių ryšių rinkos 2022 m. II ketvirčio duomenis. RRT duomenimis, bendrosios elektroninių ryšių sektoriaus pajamos pirmą kartą viršijo 200 mln. ir 2022 m. II ketvirtį siekė 202,3 mln. Eur. Per ketvirtį šios pajamos išaugo 4,1 proc. Didžiausią dalį bendrųjų elektroninių ryšių pajamų sudarė pajamos, gautos ...

Plačiau

RRT taryba patvirtino antrojo šiais metais vykdomo aukciono dėl 5G, t. y. aukciono dėl 713–733 MHz ir 768–788 MHz radijo dažnių juostų, naudojimo laimėtojus. Jais pripažinti: „Telia Lietuva“, AB,  pasiūliusi 23 mln. Eur už 2×10 MHz radijo dažnių bloką,  UAB „Bitė Lietuva“, pasiūliusi 3 mln. Eur už 2×5 MHz radijo d ...

Plačiau

Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) taryba patvirtino vieno iš dviejų šiais metais vykdomų aukcionų dėl 5G, t.y. aukciono dėl 3400‒3700 MHz radijo dažnių juostos naudojimo laimėtojus. Jais pripažinti: „Telia Lietuva“, AB  ̶  pasiūliusi 7 mln. Eur už 3500 ̶ 3600 MHz radijo dažnių bloką.  UAB „Bitė Lietuva“  ̶  ...

Plačiau

APIE PROJEKTĄ

Svetainės www.nebūkberyšio.lt paskirtis – suteikti patogią prieigą prie Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) administruojamų informacinių išteklių apie įvairias Lietuvoje teikiamas elektroninių ryšių paslaugas, jų kokybę, plėtrą ir saugumą.