Nebūk be ryšio - RRT skelbia išankstinius elektroninių ryšių rinkos 2016 m. IV ketvirčio duomenis
Turite klausimų ar pastebėjimų? Susisiekite! ?
Pagrindinis Aktualijų archyvas RRT skelbia išankstinius elektroninių ryšių rinkos 2016 m. IV ketvirčio duomenis

RRT skelbia išankstinius elektroninių ryšių rinkos 2016 m. IV ketvirčio duomenis


2017-02-23

Išankstiniais RRT duomenimis, 2016 m. IV ketvirtį investicijos į elektroninių ryšių tinklo infrastruktūrą sudarė 24,5 mln. Eur – 37 proc. daugiau nei 2016 m. III ketvirtį ir 24 proc. daugiau nei 2015 m. IV ketv. Didžiausia jų dalis buvo skirta plačiajuosčio interneto prieigos tinklams vystyti. Elektroninių ryšių rinka (vertinant pagal pajamas iš viešųjų elektroninių ryšių tinklų ir viešųjų elektroninių ryšių paslaugų), palyginti su 2016 m. III ketv., išaugo 5,2 proc., palyginti su situacija prieš metus – padidėjo 2,9 proc. ir sudarė 171,2 mln. Eur. Pastarąjį augimą nulėmė pajamų, gautų iš judriojo plačiajuosčio interneto prieigos paslaugų teikimo, didėjimas.

Per 2016 m. IV ketvirtį interneto prieigos paslaugų, teikiamų judriojo ir fiksuotojo ryšio tinklais, abonentų skaičius išaugo 2 proc., o per metus – 7 proc. ir sudarė 1275 tūkst. (t. y. 44,7 abonento 100 gyventojų). Abonentų, kuriems interneto prieiga teikta viešaisiais judriojo ryšio tinklais naudojant kompiuterį, skaičius per ketvirtį išaugo 5 proc. ir sudarė 417 tūkst. Aktyvių SIM kortelių, kurių naudotojams 2016 m. IV ketvirtį viešuoju judriojo ryšio tinklu buvo teiktos paketinio duomenų perdavimo paslaugos (GPRS/EDGE, UMTS, UMTS HSDPA, LTE), skaičius sudarė 2 mln. 409 tūkst. (1 proc. daugiau negu 2016 m. III ketvirtį ir 8 proc. mažiau negu 2015 m. IV ketvirtį). Iš jų 1 mln. 184 tūkst. arba 49 proc. abonentų naudojosi pažangesne judriojo ryšio technologija LTE. Per 2016 m. IV ketvirtį aktyvių SIM kortelių, kurios panaudotos LTE technologija grįstoms paslaugoms gauti, skaičius išaugo 13 proc., per metus šis skaičius padidėjo daugiau kaip 2 kartus. Abonentų, plačiajuosčio interneto prieigos paslaugas gavusių fiksuotuoju ryšiu, skaičiaus augimas buvo lėtesnis: per ketvirtį šis skaičius augo 0,3 proc., o per metus – 3 proc., ir 2016 m. IV ketvirčio pabaigoje sudarė 858 tūkst. Pajamos, gautos už mažmeninių plačiajuosčio interneto prieigos paslaugų teikimą 2016 m. IV ketvirtį, palyginti su 2016 m. III ketvirčiu, išaugo 4 proc. ir sudarė 32,7 mln. Eur.

Augo ir viešaisiais judriojo ryšio tinklais teikiamų paketinio duomenų perdavimo paslaugų apimtis (išsiųstų ir priimtų duomenų kiekis). 2016 m. IV ketvirtį šios paslaugos sudarė 22,3 tūkst. TB ir, palyginti su 2016 m. III ketvirčiu, išaugo 19 proc., palyginti su 2015 m. IV ketvirčiu, išaugo daugiau kaip 2 kartus.

Aktyvių SIM kortelių, kurių naudotojams teikiamos viešosios judriojo telefono ryšio paslaugos, skaičius per 2016 m. IV ketvirtį sumažėjo 1 proc., per metus – išaugo 0,5 proc. ir buvo 4,20 mln. Išankstinio mokėjimo paslaugoms gauti buvo naudojama 41 proc. (arba 1,53 mln.) visų aktyvių SIM kortelių.

Pokalbių, inicijuotų viešuosiuose judriojo ryšio operatorių tinkluose, trukmė per 2016 m. IV ketvirtį, palyginti su 2016 m. III ketvirčiu, sumažėjo 0,3 proc., palyginti su 2015 m. IV ketv.,  išaugo 2 proc. ir sudarė 2 124 mln. min. Per 2016 m. IV ketvirtį išsiųsta 1257 mln. tekstinių žinučių (SMS) (17 proc. mažiau, nei per tą patį laikotarpį prieš metus) ir 2,4 mln. vaizdo žinučių (MMS) (17 proc. daugiau).

Viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų abonentų skaičius sudarė 530 tūkst. (2 proc. mažiau, nei 2016 m. III ketv.). Pokalbių, inicijuotų viešuosiuose fiksuotojo ryšio tinkluose, trukmė per 2016 m. IV ketvirtį, palyginti su 2016 m. III ketvirčiu, išaugo 7 proc. ir sudarė 194 mln. min.

Per 2016 m. IV ketvirtį Lietuvos judriojo ryšio operatoriai užregistravo 6 GSM/DCS judriojo radijo ryšio bazines stotis, 16 UMTS bazinių stočių  ir 72 LTE bazines stotis. Įskaitant naujas stotis, 2016 m. gruodžio 31 d. buvo užregistruota 4 394 GSM/DCS judriojo radijo ryšio bazinės stotys, 3 998 UMTS bazinės stotys ir 3 739 LTE bazinės stotys. Per metus GSM/DSC judriojo radijo ryšio bazinių stočių skaičius išaugo 4,1 proc., UMTS bazinių stočių skaičius – 7,5 proc., LTE bazinių skaičius – 62,6 proc.

Abonentų, kurie naudojasi mokamos televizijos paslaugomis, skaičius 2016 m. IV ketvirtį, palyginti su 2016 m. III ketvirčiu, beveik nepakito (sumažėjo 0,3 proc.) ir ketvirčio pabaigoje sudarė 707 tūkst. Šį skaičių sudarė 377 tūkst. abonentų, kurie naudojasi televizijos paslaugomis kabelinės televizijos tinklais, 206 tūkst. – televizija, naudojant IP technologijas (IPTV), 74 tūkst. – palydovinės televizijos tinklais, 40 tūkst. – skaitmenine antžemine televizija (DVB-T) ir 11 tūkst. – mikrobangų daugiakanale televizija (MDTV). Per metus bendras mokamos televizijos abonentų skaičius sumažėjo 2,1 proc. Pajamos, gautos už mokamos televizijos paslaugų teikimą per 2016 m. IV ketvirtį, palyginti su 2016 m. III ketvirčiu, išaugo 1 proc. ir sudarė 16,3 mln. Eur.

Galutinius 2016 m. ketvirtojo ketvirčio elektroninių ryšių rinkos duomenis RRT paskelbs kovo mėnesio antroje pusėje.

Nebūk be ryšio Nebūk be ryšio
Aktualijų archyvas

KITOS AKTUALIJOS

RRT ir toliau aktyviai stebi Lietuvos mobiliojo ryšio paslaugų kokybę mobiliojo ryšio operatorių tinkluose. Siekiant įvertinti, kaip paslaugų kokybė yra užtikrinama nuošalesnėse kaimiškose vietovės, atlikti matavimai Kupiškio, Lazdijų ir Skuodo rajonų savivaldybėse UAB „Bitė Lietuva“, „Telia Lietuva“, AB ir UAB „Tele2“ tink ...

Plačiau

Rugpjūčio 5 d., įvyko skaitmeninių inovacijų konkurso „NK2021“ (https://www.naujasisknygnesys.lt/) finalinis renginys, apvainikavęs kelis mėnesius trukusią geriausiųjų paiešką.  24 atrinktiems finalistams gyvai pristačius savo sukurtus produktus, paaiškėjo, kurie lietuvių sukurti sprendimai šiemet atstovaus Lietuvai pasauliniuose a ...

Plačiau

RRT informuoja, kad 2021 m. birželio 1 d. Vilniuje, Molėtuose, Šalčininkuose ir Dieveniškėse (Šalčininkų r.)  bus keičiami skaitmeninės antžeminės televizijos dažniai, kuriais perduodamos „LNK“, „TV6“, „BTV“, „TV3“, „Info TV“, „2TV“, „TV1“, „TV8“, „Lietuvos rytas.tv“, „Current Time“, „Delfi TV“ ...

Plačiau

APIE PROJEKTĄ

Svetainės www.nebūkberyšio.lt paskirtis – suteikti patogią prieigą prie Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) administruojamų informacinių išteklių apie įvairias Lietuvoje teikiamas elektroninių ryšių paslaugas, jų kokybę, plėtrą ir saugumą.